Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Консультації з історії України

Комментировать

Консультація №1.

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945).

Самостійно опрацювати такі питання:

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

Радянізація Західної України.

Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941-1942 років. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

Нацистський  «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації.

Рух опору та його течії.

Початок визволення України від нацистських загарбників (1943р.)

Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу.

Культура України в роки війни.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття: план «Барбаросса»

мобілізація

окупація

агресія

евакуація

концтабір

голокост

геноцид

колабораціонізм

рух Опору

Запам’ятайте основні дати та події:

23 серпня 1939р. ——–укладення пакту Молотова-Ріббентропа

1 вересня 1939р. ——–початок Другої світової війни

17 вересня 1939р. ——початок визвольного походу Червоної     Армії

22 червня 1939р. ——- — початок німецько-радянської війни  30 червня 1941р. ——— проголошення незалежної Української держави у Львові.

6 листопада 1943р.   ————- визволено Київ.

9 травня 1945р. —————— закінчення німецько-радянської війни

2вересня 1945р. ——————- закінчення Другої світової війни

Консультація №2.

Україна в перші повоєнні роки.

Самостійно опрацювати такі питання:

Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях.

Відбудовчі процеси в господарстві.

Голод 1946-1947рр.

Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України.

Ліквідація УГКЦ.

Партизанські дії УПА.

Операція «Вісла».

Розвиток культури в повоєнні роки. «Ждановщина».

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

відбудова

грошова реформа

карткова система

«ждановщина»

«лисенківщина»

космополітизм

репресії

Запам’ятайте основні дати та події:

1946-1947рр.  —– голод в Україні

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Складіть перелік подій, що відбулися в період відбудови, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)    Порівняйте процес радянізації західноукраїнських земель у 1939 – 1941 та 1944 – 1951рр.

3)    Які, на вашу думку, джерела відбудови в УРСР?

4)    Порівняйте та визначте спільне та відмінне у відбудові УРСР та країн Європи.

5)    Висловите власну думку щодо результатів радянізації  на західно українських землях.

Консультація №3.

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства

(середина 1950-х – середина 1960-х рр.)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Україна на початку 1950-х років.

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953 – 1964 років.

Стан економіки України наприкінці1950-х – у першій половині 1960 років.

Науково-технічна революція та розвиток культури.

Здобутки науки.

Реформа освіти.

Посилення русифікації.

«Відлига» в українській літературі та мистецтві.

Шістдесятництво в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

десталінізація

«відлига»

реалібітація

ідеологізація

шістдесятники

НТР

самвидав

дисидентський рух

Запам’ятайте основні дати та події:

5 березня 1953р. – —–  смерть Й. Сталіна

лютий 1956р. — ——- ХХ з’їзд КПРС

1954р. ——————- початок освоєння цілинних земель

1961р.  ——————грошова реформа

Складіть таблицю «Реформи Хрущова у соціальній сфері»

Населення Реформи Результати
Місто
Село

Консультація №4.

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х років)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі.

Конституція УРСР1978 року. « Розвинутий соціалізм».

Спроби реформування економіки  в другій половині 1960-х років (реформи Косигіна).

Економічне становище УРСР у 1970-ті  на початку 1980-х  років.

Етносоціальні процеси та рівень життя населення.

Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х років – на початку 1970-х років.

Форми діяльності дисидентів.

Дисидентський рух у другій половині 1970-х – на початку 1980-х років.

Українська Гельсінська група.

Культура та духовне життя.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

реформи Косигіна

госпрозрахунок

депопуляція

номенклатура

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і заповніть таблицю «Розвиток української літератури і мистецтва»

Галузь Здобутки, представники Основні проблеми
Література
Образотворче мистецтво
Музика
Кіно, телебачення
Театр

Запитання та завдання для узагальнення.

1)     Назвіть імена тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

2)     Порівняйте економічні реформи доби М.Хрущова та другої половини 1960 років.

Консультація №5

Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Перебудова в Радянському Союзі й Україні.

Економічні реформи.

Стан економіки.

Рівень життя населення.

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.

Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

Формування передумов незалежності України.

Суверенізація УРСР.

Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України.

Розпад СРСР.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

прискорення

перебудова

гласність

антиалкогольна кампанія

Заповніть таблицю «Підсумки економічного, політичного і соціального розвитку країни на середину 1980-х років»,

Економічний розвиток Соціальний розвиток Політичний розвиток

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Схарактеризуйте шахтарський страйк 1989 року.

Схарактеризуйте економічні реформи періоду перебудови. Чому вони провалилися?

Консультація №6

Україна в умовах незалежності

Самостійно опрацюйте такі питання:

Державотворчі процеси в перші роки незалежності.

Україна в1994 – 1999 роках.

Політичні процеси в Україні в1999 – 2010 роках.

Економічне життя України за роки незалежності.

Демографічні зміни.

Соціальна диференціація суспільства.

Міжнаціональні відносини.

Масова еміграція.

Основні чинники  та особливості розвитку культури в Україні за роки незалежності.

Робота з поняттями та термінами:

державотворчий процес

дострокові вибори

парламентська більшість

політична криза

Найбільші політичні партії України на початку 1990-х років.

Назва Голова Політичне спрямування
Комуністична партія України П.Симоненко Ліва
Соціал-демократична партія України В. Медведчук Центристська
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» В. Драченко Центристська
Народно-демократична партія В.Пустовойтенко Центристська
Трудова партія України М. Сирота Центристська
Український Народний Рух Ю. Костенко Права
Соціалістична партія України О. Мороз Ліва
Партія зелених України В. Кононов Центристська
Реформи та порядок В. Пинзеник Центристська

Консультація №7

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Самостійно опрацюйте такі питання:

Чорнобильська катастрофа. Причини. Масштаби.

Герої-пожежники.

Ліквідація наслідків аварії.

Уроки Чорнобиля.

Робота з поняттями і термінами:

Чорнобильська катастрофа

радіація

саркофаг

Основні дати та події:

26 квітня 1986 р. – Чорнобильська катастрофа

15 грудня  2000р. – закриття Чорнобильської  АЕС

При висвітленні питання про ліквідацію наслідків аварії особливу увагу слід звернути на трагедію  людей, що були відселені від зони відчуження, і тих, хто, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, рятував територію від радіоактивного забруднення і будував об’єкт укриття.

Під час опрацювання останнього пункту слід зупинитися на проблемі: Чорнобильська катастрофа і світова громадськість.

Консультація №8

Екологічні проблеми ХХ століття.

Перевірте свої знання:

  1. Якими причинами була зумовлена надмірна експлуатація природних ресурсів України?
  2. Проаналізуйте, яких згубних впливів зазнала літосфера, гідросфера та атмосфера України.
  3. Охарактеризуйте природно-заповідну діяльність у  сучасній Україні.
  4. Виокремте екологічні проблеми, які постають перед Україною  на початку ХХ століття.
  1. Видатний англійський поет Дж. Байрон писав: «Людина позначає      землю руїнами». Чи актуальні його слова нині?
  2. Визначте і охарактеризуйте напрями сучасного міжнародного співробітництва України щодо вирішення екологічних питань наведіть приклади.

Консультація №9.

Основні принципи зовнішньої політики України.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародне визнання незалежності України.

Набуття без’ядерного статусу.

Правові засади зовнішньої політики.

Визнання основних пріоритетів.

Співробітництво України з провідними організаціями  та країнами світу.

Відносини з сусідніми країнами.

Україна й українська діаспора.

Організація Рік,від якого Україна бере участь у діяльності
Організація Об’єднаних Націй 1945
Всесвітній Поштовий Союз 1947
Всесвітній Союз Електрозв’язку 1947
Всесвітня організація здоров’я 1948-1949
Всесвітня метеорологічна організація 1951
ЮНЕСКО 1954
МАГАТЕ 1957
Всесвітня організація інтелектуальної власності 1970
ЮНІДО 1985
СНД 1991
ОБСЄ 1992
Чорноморська асоціація економічного співробітництва 1992
Світовий банк 1992
Міжнародна  організація цивільної авіації 1992
Міжнародна морська організація 1994
Рада Європи 1995
ГУАМ 1996

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:26 дп