Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Записи в рубриці ‘Курсовая переподготовка’

Моя робота над проектом

За фахом я філолог, але крім російської мови та літератури вже багато років викладаю в школі історію. Знання з літератури допомагають мені на уроках історії, а знання з історії – на уроках літератури.
Курсову підготовку як учитель-філолог я проходжу регулярно за планом. А от як учитель історії вперше підвищила свою кваліфікацію. З цією метою я обрала індивідуальну форму навчання та виконала проект „Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення суспільних дисциплін”.
Вибір саме такої теми для мене не був випадковим. Уже багато років поспіль я друкую свої матеріали в районній газеті „Наше слово”, обласній „Донбасс”, маріупольській „Ильичевец”, журналах „Зарубіжна література в школі” та „ Русский язык и литература в школах Украины”. У своїх матеріалах я розповідаю про шкільні проблеми, про події у школі та про цікавих людей села, даю поради батькам щодо виховання дітей, ділюсь досвідом з колегами. Я прагну навчити своїх учнів тому, що вмію робити сама. Отже багато часу приділяю розвитку їхніх творчих здібностей і вважаю цю тему дуже актуальною.
Сучасний зміст історичної освіти характеризується вивченням різних версій інтерпретацій подій і явищ, що потребує від учнів уміння аналізувати інформацію, критично мислити, вибирати поміж різними тлумаченнями минулого кілька точок зору і давати їм оцінку, бачити та формулювати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення, генерувати ідеї, робити аргументовані висновки. А для цього потрібен певний рівень творчого мислення.
Оскільки шкільні роки – це роки становлення особистості, то одним із основних своїх завдань учителя суспільних дисциплін я бачу в тому, щоб виявити стрижневі якості учня, та враховуючи вікові особливості, створити умови для максимальної реалізації його творчих здібностей.
Найскладнішим для мене виявилося складання плану етапів реалізації проекту. Та суттєва допомога мого наукового керівника І.М.Рибак, завідувача відділу суспільних дисциплін облІППО, значно прискорила мою роботу. Наступним кроком було вивчення та систематизація навчально-методичного матеріалу з проблеми. Я була приємно здивована, що увага до цього питання в Україні почалася ще з часів Ярослава Мудрого, який „залюблений в книгу, в пізнання нового , створював всі умови на землі руській щодо розвитку духовного і наукового потенціалу”. Прославилися своїм інтересом до питань творчості і козаки, які прагнули до постійного духовного вдосконалення життя у Запорізькій Січі. Проблеми розвитку творчого потенціалу дитини, дорослої людини були в центрі уваги першого філософа України Г.С Сковороди.
Значний внесок у дослідження проблеми творчості внесли Г.Я.Буш, О.М.Леонтьєв, К.С.Пігров, Я.О.Пономарьов, С.Л.Рубінштейн, О.К.Тихомиров, П.Я.Якобсон, Л.В.Яценко та інші. Коли я познайомилась з їхніми роботами, то зрозуміла, що кожна дитина має творчі здібності, але різного рівня. Щоб виявити рівень сформованості творчих здібностей своїх учнів, я провела діагностику. Потім підготувала інструментарій щодо корекції знань та умінь учнів. Уроки, консультації, практикуми, тренінги, позакласні заходи дійсно сприяли розвитку творчих здібностей учнів. Але цього виявилося замало. Важливо було організувати самоосвітню діяльність школярів, тому я допомогла їм розробити індивідуальні самоосвітні маршрути.
Участь школярів у тижнях історії та правознавства, творчих конкурсах, предметних олімпіадах на шкільному та районному рівнях довели, що робота не була марною. Гломозда Влад, учень 10 класу, зайняв III місце в районній олімпіаді з історії. А учениця 9 класу Горбач Марина здобула перемогу в творчому конкурсі, присвяченому 65-річчю Великої Перемоги. Її робота була надрукована в районній газеті „Наше слово” та обласній „Донбасс”.
Зараз мої учні працюють над підготовкою системи творчих завдань з історії України (10-11кл.) та зразків відповідей на них.
Робота над проектом ще триває, але я вже зрозуміла, що можу суттєво впливати на розвиток творчих здібностей учнів. Я спробувала вдосконалити свою систему роботи у цьому напрямку. Що з цього вийде, покаже аналітичний та експертний етапи роботи.

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 6:09 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка

Етапи реалізації проекту

Назва етапу Зміст етапу Термін реалізації Відповідальний Відмітка про виконання
1 Підготовчий 1.1. Розробка  плану проекту.

1.2. Вивчення та систематизація навчально-методичного матеріалу з проблеми.

1.3. Діагностика сформованості творчих здібностей учнів 10 класу.

1.4. Підготовка інструментарію щодо корекції вмінь учнів

1.5. Створення фокус групи з тих учнів, що мають достатній рівень сформованості творчих здібностей. Розробка для них освітнього маршруту.

1.6. розробка фрагментів уроків з історії та правознавства, індивідуальних занять, тренінгових вправ тощо.

Вересень 2010р. – листопад 2010 р. Шотова Н.П., Підготовлено план проекту.

Вивчено та систематизовано навчально-

методичний матеріал з проблеми

Проведено діагностику сформованості  т

творчих здібностей учнів 10 класу.

Підготовлено інструментарій щодо корекції вмінь учнів.

Створено фокус-групу з тих учнів, що мають достатній рівень сформованості творчих здібностей. Розроблено для них освітній маршрут.

Розроблено фрагменти уроків з історії та правознавства, індивідуальних занять, тренінгових вправ.

2 Реалізація 2.1 Проведення корекційних заходів щодо розвитку творчих здібностей учнів (уроки, консультації, практикуми, тренінги, позакласні заходи).

2.2 Розробка індивідуальних освітніх маршрутів щодо організації самоосвітньої діяльності школярів.

2.3. Участь школярів в тижнях історії та правознавства, творчих конкурсах,

предметних олімпіадах на шкільному, районному та інших рівнях.

2.4.Підготовка системи творчих завдань та зразків відповідей на них.

грудень 2010 р. – травень 2011р.

вересень2011 р. – січень 2012 р.

Шотова Н.П. Проведено корекційні заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів ( уроки, консультації, практикуми, тренінги, позакласні заходи).

Розроблено індивідуальні освітні маршрути щодо організації самоосвітньої діяльності школярів.

.

3 Аналітичний 3.1 Аналіз результативності участі учнів у творчих змаганнях.

3.2 Аналіз факторів, що сприяють та  заважають розвитку творчих здібностей учнів.

3.3. Аналіз якості творчих завдань та відповідей на них.

Січень-березень 2012р. Шотова Н.П.
4 Експертний Експертиза:

  1. Якості процесу вивчення суспільних дисциплін (ДПА, ЗНО)
  2. Якості підготовлених дидактичних матеріалів
Квітень – травень 2012 р. Адміністрація навчального закладу, шкільна та районна методичні служби

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 4:07 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка

Завдання для діагностики творчих здібностей учнів

1. Складіть перелік проблемних питань, з якими б ви виступили на конференції „Підсумки та уроки Першої світової війни”.
(Перевіряється вміння бачити та формулювати проблему).
2. Напишіть репортаж з місця події „Бій за гору Маківка”.
(Перевіряється розвиток письмового мовлення).
3. 16 травня УЦР відрядила до Петрограда делегацію на чолі з    Винниченком. Уявіть себе учасником цієї делегації. Напишіть звіт про цю подію за планом:
1) Передумови переговорів.
2) Мета української і російської сторін.
3) Причини невдачі переговорів.
4) Вплив переговорів на подальші події в Росії та Україні.
( Перевіряється вміння робити доповідь).

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 4:04 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка