Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Записи в рубриці ‘Мои методические разработки’

Консультації з історії України

Консультація №1.

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945).

Самостійно опрацювати такі питання:

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

Радянізація Західної України.

Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941-1942 років. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

Нацистський  «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації.

Рух опору та його течії.

Початок визволення України від нацистських загарбників (1943р.)

Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу.

Культура України в роки війни.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття: план «Барбаросса»

мобілізація

окупація

агресія

евакуація

концтабір

голокост

геноцид

колабораціонізм

рух Опору

Запам’ятайте основні дати та події:

23 серпня 1939р. ——–укладення пакту Молотова-Ріббентропа

1 вересня 1939р. ——–початок Другої світової війни

17 вересня 1939р. ——початок визвольного походу Червоної     Армії

22 червня 1939р. ——- — початок німецько-радянської війни  30 червня 1941р. ——— проголошення незалежної Української держави у Львові.

6 листопада 1943р.   ————- визволено Київ.

9 травня 1945р. —————— закінчення німецько-радянської війни

2вересня 1945р. ——————- закінчення Другої світової війни

Консультація №2.

Україна в перші повоєнні роки.

Самостійно опрацювати такі питання:

Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях.

Відбудовчі процеси в господарстві.

Голод 1946-1947рр.

Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України.

Ліквідація УГКЦ.

Партизанські дії УПА.

Операція «Вісла».

Розвиток культури в повоєнні роки. «Ждановщина».

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

відбудова

грошова реформа

карткова система

«ждановщина»

«лисенківщина»

космополітизм

репресії

Запам’ятайте основні дати та події:

1946-1947рр.  —– голод в Україні

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Складіть перелік подій, що відбулися в період відбудови, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)    Порівняйте процес радянізації західноукраїнських земель у 1939 – 1941 та 1944 – 1951рр.

3)    Які, на вашу думку, джерела відбудови в УРСР?

4)    Порівняйте та визначте спільне та відмінне у відбудові УРСР та країн Європи.

5)    Висловите власну думку щодо результатів радянізації  на західно українських землях.

Консультація №3.

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства

(середина 1950-х – середина 1960-х рр.)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Україна на початку 1950-х років.

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953 – 1964 років.

Стан економіки України наприкінці1950-х – у першій половині 1960 років.

Науково-технічна революція та розвиток культури.

Здобутки науки.

Реформа освіти.

Посилення русифікації.

«Відлига» в українській літературі та мистецтві.

Шістдесятництво в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

десталінізація

«відлига»

реалібітація

ідеологізація

шістдесятники

НТР

самвидав

дисидентський рух

Запам’ятайте основні дати та події:

5 березня 1953р. – —–  смерть Й. Сталіна

лютий 1956р. — ——- ХХ з’їзд КПРС

1954р. ——————- початок освоєння цілинних земель

1961р.  ——————грошова реформа

Складіть таблицю «Реформи Хрущова у соціальній сфері»

Населення Реформи Результати
Місто
Село

Консультація №4.

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х років)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі.

Конституція УРСР1978 року. « Розвинутий соціалізм».

Спроби реформування економіки  в другій половині 1960-х років (реформи Косигіна).

Економічне становище УРСР у 1970-ті  на початку 1980-х  років.

Етносоціальні процеси та рівень життя населення.

Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х років – на початку 1970-х років.

Форми діяльності дисидентів.

Дисидентський рух у другій половині 1970-х – на початку 1980-х років.

Українська Гельсінська група.

Культура та духовне життя.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

реформи Косигіна

госпрозрахунок

депопуляція

номенклатура

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і заповніть таблицю «Розвиток української літератури і мистецтва»

Галузь Здобутки, представники Основні проблеми
Література
Образотворче мистецтво
Музика
Кіно, телебачення
Театр

Запитання та завдання для узагальнення.

1)     Назвіть імена тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

2)     Порівняйте економічні реформи доби М.Хрущова та другої половини 1960 років.

Консультація №5

Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Перебудова в Радянському Союзі й Україні.

Економічні реформи.

Стан економіки.

Рівень життя населення.

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.

Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

Формування передумов незалежності України.

Суверенізація УРСР.

Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України.

Розпад СРСР.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

прискорення

перебудова

гласність

антиалкогольна кампанія

Заповніть таблицю «Підсумки економічного, політичного і соціального розвитку країни на середину 1980-х років»,

Економічний розвиток Соціальний розвиток Політичний розвиток

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Схарактеризуйте шахтарський страйк 1989 року.

Схарактеризуйте економічні реформи періоду перебудови. Чому вони провалилися?

Консультація №6

Україна в умовах незалежності

Самостійно опрацюйте такі питання:

Державотворчі процеси в перші роки незалежності.

Україна в1994 – 1999 роках.

Політичні процеси в Україні в1999 – 2010 роках.

Економічне життя України за роки незалежності.

Демографічні зміни.

Соціальна диференціація суспільства.

Міжнаціональні відносини.

Масова еміграція.

Основні чинники  та особливості розвитку культури в Україні за роки незалежності.

Робота з поняттями та термінами:

державотворчий процес

дострокові вибори

парламентська більшість

політична криза

Найбільші політичні партії України на початку 1990-х років.

Назва Голова Політичне спрямування
Комуністична партія України П.Симоненко Ліва
Соціал-демократична партія України В. Медведчук Центристська
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» В. Драченко Центристська
Народно-демократична партія В.Пустовойтенко Центристська
Трудова партія України М. Сирота Центристська
Український Народний Рух Ю. Костенко Права
Соціалістична партія України О. Мороз Ліва
Партія зелених України В. Кононов Центристська
Реформи та порядок В. Пинзеник Центристська

Консультація №7

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Самостійно опрацюйте такі питання:

Чорнобильська катастрофа. Причини. Масштаби.

Герої-пожежники.

Ліквідація наслідків аварії.

Уроки Чорнобиля.

Робота з поняттями і термінами:

Чорнобильська катастрофа

радіація

саркофаг

Основні дати та події:

26 квітня 1986 р. – Чорнобильська катастрофа

15 грудня  2000р. – закриття Чорнобильської  АЕС

При висвітленні питання про ліквідацію наслідків аварії особливу увагу слід звернути на трагедію  людей, що були відселені від зони відчуження, і тих, хто, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, рятував територію від радіоактивного забруднення і будував об’єкт укриття.

Під час опрацювання останнього пункту слід зупинитися на проблемі: Чорнобильська катастрофа і світова громадськість.

Консультація №8

Екологічні проблеми ХХ століття.

Перевірте свої знання:

 1. Якими причинами була зумовлена надмірна експлуатація природних ресурсів України?
 2. Проаналізуйте, яких згубних впливів зазнала літосфера, гідросфера та атмосфера України.
 3. Охарактеризуйте природно-заповідну діяльність у  сучасній Україні.
 4. Виокремте екологічні проблеми, які постають перед Україною  на початку ХХ століття.
 1. Видатний англійський поет Дж. Байрон писав: «Людина позначає      землю руїнами». Чи актуальні його слова нині?
 2. Визначте і охарактеризуйте напрями сучасного міжнародного співробітництва України щодо вирішення екологічних питань наведіть приклади.

Консультація №9.

Основні принципи зовнішньої політики України.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародне визнання незалежності України.

Набуття без’ядерного статусу.

Правові засади зовнішньої політики.

Визнання основних пріоритетів.

Співробітництво України з провідними організаціями  та країнами світу.

Відносини з сусідніми країнами.

Україна й українська діаспора.

Організація Рік,від якого Україна бере участь у діяльності
Організація Об’єднаних Націй 1945
Всесвітній Поштовий Союз 1947
Всесвітній Союз Електрозв’язку 1947
Всесвітня організація здоров’я 1948-1949
Всесвітня метеорологічна організація 1951
ЮНЕСКО 1954
МАГАТЕ 1957
Всесвітня організація інтелектуальної власності 1970
ЮНІДО 1985
СНД 1991
ОБСЄ 1992
Чорноморська асоціація економічного співробітництва 1992
Світовий банк 1992
Міжнародна  організація цивільної авіації 1992
Міжнародна морська організація 1994
Рада Європи 1995
ГУАМ 1996

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:26 дп

Консультації з всесвітньої історії

Консультація №1.

Друга світова війна.

Опрацюйте такі питання:

Причини, характер, періодизація Другої Світової війни.

Характеристика воєнних дій на першому етапі війни 1939-1941рр.

Особливості окупаційного режиму та руху Опору на окупованих територіях.

Голокост.

Наступальні операції Червоної Армії в1943-1944рр.

Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.

Завершальний період війни в Європі та Азії.                                                     Відкриття Другого фронту у Європі.

Роль визначних військових державних та політичних діячів у перемозі над фашизмом та нацизмом.

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни.

Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.

Створення ООН.

Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

Зверніть увагу на такі поняття:

Друга світова війна

«блискавична війна»

колабораціоналізм

Голокост

Заповніть таблицю «Етапи визволення СРСР від фашистської окупації».

Дата битви Назва битви Учасники Результат

Дайте відповідь на запитання:

Як ви вважаєте, чи не було визволення від фашистів початком нової окупації держав Європи?

Консультація №2

США і Канада у1945р. – на початку ХХІ ст.

Опрацюйте такі питання:

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу.

США у 1945 – 1960 роках.

Посилення внутрішньополітичної реакції.

Масовий негритянський рух в 60-х роках ХХ століття.

США в 60-70 роки ХХ століття.

Внутрішня і зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р.Ніксона, Р. Рейгана. Б. Клінтона.

США у 80-90 роки ХХ століття.

« Нова економічна філософія» Б. Клінтона.

Перспективи розвитку українсько-американських  відносин.

Канада у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Проблема Квебеку.

Українсько-канадські відносини.

Зверніть увагу на такі поняття:

«залізна завіса»

план Маршалла

маккартизм

Заповніть таблицю « Основні тенденції внутрішньої та зовнішньої політики  Президента Б. Обами»

Внутрішня політика Зовнішня політика

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Охарактеризуйте економічний стан Канади у повоєнний час.
 2. Назвіть основні тенденції політичного розвитку держави у 80-90 роки ХХ століття.
 3. Що ви знаєте про Конгрес українців у Канаді?
 4. Які особливості соціального розвитку Канади ви помітили?

Консультація №3.

Країни Західної Європи.

Опрацюйте такі теми:

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи.

План Маршалла.

Початок європейської економічної інтеграції.

Німеччина.

Велика Британія.

Франція.

Італія.

Зверніть увагу на такі поняття:

глобалізація

інтеграція

дирижизм

голлізм

«економічне диво»

Охарактеризуйте зовнішню політику Франції періоду президентства Шарля де Голля, заповніть таблицю.

Відносини з країнами Загальна характеристика  відносин
Країни Європи
СРСР
США
Країни Африки

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Назвіть країни, які брали участь у формуванні Бізонії. Схарактеризуйте

їхні політичні інтереси в справі   встановлення контролю над Німеччиною.

 1. Які чинники сприяли італійському « економічному диву» ?
 2. На прикладі Франції поясніть думку «Чим більше демократії, тим краще». Скільки на ваш погляд, має бути демократії?

Консультація №4.

СРСР. Нові незалежні держави.

Опрацюйте такі питання:

Наслідки Другої світової війни.

Відбудова економіки.

Завершення епохи Сталіна.

Хрущовська «Відлига».

Роки « Брежнєвського застою».

Суспільно-політичне життя країни.

Дисидентський рух.

Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985-1991 роки).

Зверніть увагу на такі поняття:

застой

дисидентство

«перебудова»

плюралізм

«прискорення»

«гласність»

путч

Заповніть таблицю «Основні тенденції розвитку СРСР у період 1964-1982 роки».

Соціальні тенденції Економічні тенденції Тенденції розвитку політичних питань

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Чому час перебування при владі Леоніда Ілліча називають періодом « брежнєвського застою»?
 2. Охарактеризуйте розвиток суспільно-політичних відносин за часів брежнєвської епохи?
 3. Чому в цей час загострюються міжнародні відносини СРСР і держава бере участь у ряді конфліктів?

Консультація №5.

Країни Азії та Африки.

Опрацюйте такі питання:

Розпад світової колоніальної системи.

Нові індустріальні держави.

Японія в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Індія в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Зверніть увагу на такі поняття:

«великий стрибок»

« культурна революція»

японське «економічне диво»

деколонізація

модернізація

під час самостійної роботи заповніть таблицю «Економічний і соціальний розвиток Індії та Пакистану».

Критерії характеристики Індія Пакистан
Економічний розвиток
Соціальний розвиток
Культурний розвиток

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Назвіть основні напрямки розвитку Індії та Пакистану у 50-70 роки  ХХ століття.
 2. Схарактеризуйте міжнародні відносини Індії з іншими країнами світу.
 3. Що таке колоніальна система? Коли почався розпад світової колоніальної системи

Завдання:

Уявіть себе українським економістом. Який досвід виходу з кризової ситуації японців ви б використали зараз в Україні?

Консультація №6.

Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародні відносини в 1945 – 1970 роках.

Період міжнародної розрядки 70-х років ХХ століття.

Загострення міжнародних відносин в першій половині 80-х років ХХ століття

Міжнародні відносини на сучасному етапі.

Зверніть увагу на такі поняття:

«холодна війна»

міжнародна розрядка

сучасні проблеми людства

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Що означає термін дух Женеви?
 2. Поясніть причини переходу  від конфронтації до співробітництва у міжнародних відносинах.
 3. Коли це відбулося? За яких обставин?
 4. Яким є внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі?
 5. У чому полягає суть нового політичного мислення?

Консультація №7.

Розвиток культури (1945 – початок  ХХІ століття).

Опрацюйте такі питання:

Основні напрямки НТР у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Наукові відкриття.

Поява нових галузей науки, технологій, інтеграція науки і виробництва.

Зверніть увагу на основні поняття:

НТР

інформаційне суспільство

постіндустріальне суспільство

Порівняйте ознаки індустріального і постіндустріального суспільства, заповнивши таблицю:

Основні складові Індустріальне суспільство Постіндустріальне  суспільство
Основа суспільного добробуту
Масовий клас
Принцип управління
Технічний базис
Форма власності
Політичний режим

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Дайте загальну характеристику НТР та її наслідкам для світового суспільства.
 2. Які досягнення кінця ХХ – початку ХХІ століття ви вважаєте найбільш важливими для людства? Свою думку обґрунтуйте.
 3. Чи можливе успішне побудування постіндустріального суспільства?

Консультація №8.

Розвиток літератури та мистецтва.

Опрацюйте такі питання:

Основні течії в літературі та мистецтві в повоєнні роки.

Основні течії в образотворчому мистецтві.

Музика.

Театр.

Кіно.

Архітектура.

Розвиток  фізичної культури і спорту.

Зверніть увагу на такі поняття:

соціалістичний реалізм

неореалізм

поп-арт

функціоналізм

Заповніть таблицю «Розвиток літератури в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття»

Країна Стиль у літературі Характерні ознаки стилю Представники, назва творів

Завдання:

Порівняйте творчість письменників демократичних і тоталітарних країн у повоєнний час: у яких мистецьких напрямах вони працювали, які теми висвітлювали у своїх творах, які ідеї сповідували.

Консультація №9

Світ на початку ХХІ століття.

Опрацюйте такі питання:

Світ на початку ХХІ століття.

Глобальні проблеми.

Глобалізація та зростання соціальної нерівності.

Міжнародні організації.

Структура органів управління.

Країни-учасниці, асоційовані члени та постійні представництва  при штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Зверніть увагу на такі поняття:

глобальні процеси та проблеми

екологічна криза

демографічна криза

МВФ

ЮНЕСКО

Складіть таблицю «Глобальні проблеми сучасності».

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Назвіть основні глобальні проблеми людства.
 2. Дайте  характеристику екологічній проблемі.
 3. Чому виникли проблеми енергоресурсів?

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:20 дп

Консультації з предмету «Людина і світ»

Консультація №1.

Соціалізація особистості.

Опрацюйте такі питання:

Поняття соціалізація.

Етапи соціалізації.

Гендерна соціалізація особистості.

Розвиток сім’ї як соціального інституту.

Шлюб – основа сімейних відносин.

Функції сім’ї.

Зверніть увагу на такі поняття:

ідентифікація

наслідування

навіювання

соціальна фасилітація

адаптація

соціальна активність особистості

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Дайте визначення поняття «соціалізація».
 2. Які функції та яку роль у розвитку особистості відіграють родина, школа та суспільство?
 3. Яке значення, на вашу думку, має культура сімейних стосунків у розвитку сучасної родини?
 4. Чи є демократизація шкільного життя елементом демократизації суспільства в цілому?
 5. Які позитивні та негативні сторони  ви вбачаєте  в молодіжних субкультурах?

Творче завдання:

Підготуйте невеличке письмове есе «Я через 15 років». Пофантазуйте, яку освіту ви отримали, за якою спеціальністю працюєте, як розвивається ваша кар’єр, яка у вас родина, побут тощо.

Консультація №2.

Конфлікти.

Опрацюйте такі питання:

Джерела виникнення конфліктів.

Типи конфліктів.

Зародження конфліктів.

Конфлікти і шляхи їх подолання.

Типи сучасних міжнародних конфліктів.

Солідарність та конкурентність – необхідні умови соціального прогресу.

Зверніть увагу на такі поняття:

солідарність

міжнародна солідарність

конфлікт

конфліктна ситуація

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Дайте визначення понять «конфлікт» і «конфліктна ситуація».
 2. Порівняйте різні типи конфліктів.
 3. Змоделюйте конфліктну ситуацію в родині та запропонуйте шляхи її вирішення.
 4. Доведіть, що солідарність та конкурентність є необхідними умовами  соціального прогресу.

Творче завдання:

Складіть список правил під назвою «Як уникнути конфліктів».

Консультація №3.

Соціальна мобільність.

Опрацюйте такі питання:

Спілкування та праця – перспектива розвитку соціуму.

Комунікація та комунікативність

Участь громадян у суспільному житті.

Зверніть увагу на такі поняття та терміни:.

соціальна мобільність

спілкування

комунікація

комунікативність

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Які типи соціальної мобільності  ви знаєте?
 2. Охарактеризуйте співпрацю як перспективу розвитку соціуму.
 3. Які ви знаєте форми участі громадян у суспільному житті?
 4. Порівняйте поняття «соціальна мобільність», «внутрішньогенераційна мобільність» та «міжгенераційна мобільність».

Творче завдання:

Вигадайте будь-яку проблемну ситуацію за темою «Соціальна мобільність».

Консультація №4.

Права, свободи та відповідальність.

Опрацюйте такі питання:

Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Покоління прав людини.

Поняття прав і свобод людини.

Сутність стосунків між людиною та державою.

Права і відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.

Міжнародні механізми захисту прав людини.

Зверніть увагу на такі поняття та терміни:

політика

держава

обов’язки

права

гарантії

теорія трьох поколінь прав людини

презумпція невинності

гарантії правосуддя

право на юридичну допомогу

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Охарактеризуйте еволюцію уявлень про права людини.
 2. Проаналізуйте покоління прав людини та історичну зумовленість виникнення перших документів, що фіксують права людини.
 3. Порівняйте спільне та відмінне у правах і свободах людини.
 4. чим різняться фундаментальні і громадянські права?

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум на тему «Чи завжди потрібно відповідати за свої вчинки та дотримуватися певних правил?»

Консультація №5

Громадянське суспільство.

Опрацюйте такі питання:

Поняття громадянського суспільства.

Громада.

Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Участь громадян в управлінні територіальних громад.

Громадська думка.

Шкільне самоврядування.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

громадянське суспільство

громада

місцеве самоврядування

громадські слухання

соціальне опитування

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Визначте поняття «громадянське суспільство».
 2. Які основні функції громадянського суспільства ви знаєте?
 3. Визначте атрибути громадянського суспільства.
 4. Чи впливає світовий досвід розвитку і консолідації громадянського суспільства на становлення громадянського суспільства в Україні? Свою відповідь проілюструйте прикладами.

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум на тему «Як я розумію, що таке ідеальне громадянське суспільство».

Консультація №6

Демократія.

Опрацюйте такі питання:

Вибори як інструмент демократії.

Типи виборів.

Види виборчих систем.

Виборча система України.

Відповідальність за порушення виборчого права України.

Політична діяльність.

Участь громадян в управлінні державними справами.

Зверніть увагу на такі поняття та терміни:

демократія

виборча система

абсентеїзм

форми політичної діяльності

Завдання  для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Охарактеризуйте поняття «демократія» в науковому та філософському значеннях.
 2. Які принципи демократії ви знаєте?
 3. У чому полягає сутність понять «представницька демократія» та «пряма демократія»?
 4. Яке значення має участь громадян в управлінні суспільством?

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум на тему « Яка політична еліта потрібна демократичній державі?».

Консультація №7

Засоби   масової інформації.

Опрацюйте такі питання:

Функції, характерні риси ЗМІ.

Свобода слова та цензура.

Інформаційний простір в Україні.

Соціальна відповідальність преси.

Зверніть увагу на такі поняття та терміни:

цензура

інформація

інформаційна революція

ЗМІ

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Охарактеризуйте ЗМІ як джерело поширення інформації в суспільстві. Назвіть види та функції ЗМІ.
 2. Проаналізуйте роль ЗМІ як засобу формування громадської думки.
 3. Як ви розумієте поняття «свобода слова»? Поясніть значення цензури.
 4. Чи користуєтесь ви Інтернетом? Як цей вид ЗМІ допомагає вам розширити світогляд?

Творче завдання:

В якому телевізійному проекті ви би хотіли взяти участь?

Консультація №8

Нація.

Зверніть увагу на такі питання:

Нація як соціальний інститут.

Світовій досвід націє творення.

Теорії походження нації.

Націоналізм.

Формування політичної нації України.

Зверніть увагу на поняття та терміни:

етнос

нація

націоналізм

етногенез

Завдання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Поясніть поняття «етнос» і «нація».
 2. Охарактеризуйте поняття «нація етнічна» та «нація політична».
 3. Зробіть загальний огляд процесу та результатів формування української нації.
 4. Охарактеризуйте етапи етногенезу української нації.

Творче завдання:

Як ви розумієте цей вислів:

«Як не можна спинити річку, що зламавши кригу,

навесні бурхливо несеться до моря, так не можна

спинити націю, що прокинувшись до життя, ламає

свої кайдани ». (М. Міхновський)

Консультація №9.

Україна і світ.

Опрацюйте такі питання:

Геополітичне становище сучасної України.

Місце України в інтеграційних процесах у Європі та в світі.

Стратегічне партнерство.

Міграція населення: сутність і типи.

Хвилі міграції.

Становище мігрантів в Україні.

Внесок українців у світову науку та культуру.

Внесок української діаспори у скарбницю світової культури та науки,

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

інтеграція

інтеграційні процеси

геополітика

міграція

еміграція

діаспора

глобальні процеси сучасності

Завдання для самоперевірки та самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте світове співтовариство як цілісну систему міжнародних відносин та визначте її пріоритети.
 2. Визначте місце України в загально цивілізаційному процесі.
 3. Охарактеризуйте міграційні процеси в Україні.
 4. Прізвища яких діячів культури українського походження відомі в усьому світі?
 5. Чому саме мистецтво співу особливо цінується людьми, які проживають поза межами Батьківщини?

Творче завдання:

Складіть план конференції « Внесок українців  у світову науку    та культуру».

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:14 дп