Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Записи в рубриці ‘Мои методические разработки’

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури 11 клас

І рівень. Виконайте тестові завдання

1. Характерними  ознаками реалізму є:

а) наявність героя-носія однієї домінуючої пристрасті;

б) порушення норм і правил, герой – самобутній бунтівник;

в) правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів    суспільного розвитку;

г) музичність і нечіткість смислу фрази, широке використання звукопису.

2. Якого літературного персонажа нагадує лорд Генрі (із  роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» )?

а) Мефістофеля ( «Фауст»)

б) Пігмаліона (давньогрецький міф)

в) Феба де Шатопера ( «Собор Паризької Богоматері»)

г) графа Доранта («Міщанин-шляхтич»)

3. Як можна охарактеризувати Грегора Замзу?

а) сильна особистість;    в) «зайва людина»;

б) «маленька людина»;    г) представник «втраченого покоління».

ІІ рівень. Робота з поняттями

4. Визначте літературні напрямки, назвіть письменників та їх твори, що належать до кожного напрямку:

реалізм

модернізм

авангардизм

експресіонізм

символізм

ІІІ рівень.

5. Зробіть аналіз вірша П.Верлена «Сентиментальна прогулянка»

Захід дотлівав, багряніли хмари.

Вітер колихав білі ненюфари,

Квіти колихав поміж очеретів,

Над сумним ставком тихо шарудів.

Я бродив один із жалем кривавим

Між похилих верб понад сонним ставом,

Де густий туман уставив з низів,

Де, мов великан, привід чийсь сизів.

*ненюфари- водяні лілії

ІV рівень. Напишіть твір-роздум на одну з тем

Що це значить: залишатися людиною?

Чи став Грегор Замза твариною після перевтілення?

Опубликовал admin

Октябрь 29th, 2015 at 6:48 дп

Опубликовано в рубрике Мои методические разработки

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році 8 клас

І-рівень. Виконайте тестові завдання

1. Оберіть одну правильну відповідь

Найвідомішими давньогрецькими трагедіографами були:

а) Есхіл, Софокл, Еврипід;

б) Есхіл, Софокл, Менандр;

в) Есхіл, Софокл, Аристофан.

2. Винайдіть правильний вихід із запропонованої ситуації

Відповідаючи на питання « Чому майже через три тисячі років після свого створення поеми Гомера екранізуються, викликають захоплення і мають мільйони прихильників?», у класі було висловлено декілька думок. Ви вважаєте. що правильним твердженням є:

а) люди за три тисячі років майже не змінилися: вони все ще ведуть спустошливі війни; як і раніше, вони закохуються, гніваються, страждають та співчувають іншим;

б) в «Одіссеї» широко використовуються пригодницькі, казкові, фантастичні елементи;

в) поеми Гомера вважаються енциклопедією життя давніх греків.

ІІ-й рівень. Виконайте завдання

3. Дайте визначення літературним поняттям

антична література;

гекзаметр;

«гомерівське питання.

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії

Люблю травневий світлий час

І ніжні квіти весняні;

Люблю, коли чарують нас

Пташині радісні пісні;

І тішусь я красою

Рясних наметів і шатрів,

Розкиданих серед лугів,

Де гасла ждуть до бою

Ряди уславлених полків,

І вершників, і скакунів.

Бертран де Борн

ІІІ-й рівень.

5. Порівняйте та проаналізуйте твори Гомера «Іліада» і «Одіссея». Результат запишіть у таблицю. Зробіть висновок про те, що в них є схожим , а що відмінним.

Питання «ІЛІАДА» «ОДІССЕЯ»
1 Історична епоха
2 Тема, ідея твору
3 Жанр
4 Віршовий розмір (метр)
5 Конкретні факти, які указують  на історичний час
6 Головні художні засоби у творі

ІV-й рівень. Виконайте завдання.

6. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

Навіщо людині даровано іскру Прометея? (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)

Мій улюблений герой античних міфів

Біблія в моєму житті

«Іліада» -    енциклопедія  життя стародавніх греків

Опубликовал admin

Октябрь 29th, 2015 at 6:47 дп

Опубликовано в рубрике Мои методические разработки

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа, степени действия, сравнительными

Отдел образования Волновахской райгосадминистриции
Районный методический кабинет
Валерьяновская общеобразовательная школа I-III ступеней

Конспект урока

«Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа, степени действия, сравнительными» (9 кл.)

Шотова Наталия Павловна

Тема. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа,

степени действия, сравнительными.

Цель : научить учащихся распознавать сложноподчиненные предложения с

придаточными образа, степени действия, сравнительными; выделять главную и придаточные части и объяснять смысловые отноше-

ния между ними, указывать средства связи главной и придаточной

части; формировать умение успешно и правильно употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными образа, сте-

пени действия, сравнительными; воспитывать любовь к русскому

языку и желание постоянно его усовершенствовать.

Тип урока : комбинированный.

Оборудование : учебник, раздаточный материал, конверты с заданиями, аудиозапись музыки из фильма «Ирония судьбы или с легким паром».

Ход урока

I. Организация работы класса. Психологический настрой

Добрый день! Меня зовут Наталья Павловна. Я проведу у вас сегодня урок русского языка.

Я рада предстоящему общению с вами. Чтобы урок прошел в дружеской обстановке, пожалуйста, возьмитесь за руки друг с другом.

―Чувствуете тепло ваших ладонь? Улыбнитесь и пожелайте друг другу успехов. А я прикасаюсь ко всем вам своими ладонями и желаю успехов на этом уроке.

II. Сообщение темы и цели урока

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель. Оглянитесь вокруг – и вы увидите много удивительных вещей, созданных разумом и руками человека : компьютеры, космические корабли, автомобили, мобильные телефоны… Но самое удивительное и мудрое, что создало человечество – это язык.

( Методический прием «Микрофон»)

― Какую роль в жизни людей играет язык?

(Возможные варианты ответов)

― Это средство общения.

― Это ключ к пониманию прошлого.

― Это возможность передать свой опыт будущему поколению.

― Свои мысли мы формируем языком.

На нашем уроке мы будем продолжать работу над изучением русского языка.

Работа предстоит серьезная, поэтому давайте проведем языковую разминку, напишем словарный диктант.

Цирк, цифра, цикорий, цыган, рукавицы, цистерна, цыпленок, милиция, агитация, на цыпочках, сестрицы.

IV. Актуализация  опорных знаний учащихся

Учитель. На протяжении всей истории человечества слово верно служило ему и в горе, и в радости. Народ слагал о нем пословицы и поговорки. Давайте прочитаем их.

Без языка и колокол нем. В умной беседе быть – ума прикупить. Не спеши языком – торопись делом. Язык без костей – что хочешь, то и лопочет.  Языку больше давай каши, ежели воли. Язык голову кормит. Языком не торопись, а делом не ленись.

Учитель. Как вы понимаете смысл последней пословицы?

Учитель. Язык, его особенности, свойства, законы изучаются специальной наукой, которая  называется языкознанием. В языкознании выделяются следующие разделы (давайте вспомним их) :

Фонетика

Лексикология

Орфоэпия

Графика

Морфология

Орфография

Пунктуация

Стилистика

Синтаксис

Сейчас вы изучаете раздел, который называется «Синтаксис». Давайте проверим ваши знания по этому разделу. А для этого проведем игру «Интересный конверт». Класс поделим на 4 группы. Каждая группа получает конверт, в  котором лежит определение одного термина, то есть правило. Но оно разрезано на слова. Ваша задача, собрать по словам определение этого термина и назвать его.

1 гр. Сложное предложение – это такое предложение, которое состоит из

двух и более простых предложений, соединенных по смыслу и интонации.

2 гр. Сложносочиненное предложение – это такое сложное предложение,

части которого равноправны между собой по смыслу и связаны интонацией и сочинительными союзами.

3 гр. Сложноподчиненное предложение – это такое сложное предложение,

которое состоит из двух простых, неравноправных по смыслу предложений, соединенных подчинительными союзами, союзными словами,

а также с помощью интонаций.

4 гр. Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, части

которого соединены в одно смысловое и структурное целое с помощью

интонации, без союзов и союзных слов.

(Проверка задания)

Учитель. Хорошему русскому литературному языку нас учат книги. Предлагаю вашему вниманию высказывания известных людей о книге.

1. Чтение – вот лучшее учение. (А. С. Пушкин) 2. Люди перестают мыслить, когда перестают читать.  (Д. Дидро) 3. Книга – это духовное завещание одного поколение другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить. (А. Герцен) 4. Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека. (М. Горький) 5. Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и мотивы их поступков. (М. Горький)

Сигнальный диктант

ПП (простое предложение) красный

ССП – желтый

СПП – синий

БСП –  зеленый

Учитель. ( Методический прием «Мозговой штурм»)

― Из  каких частей состоит СПП?

(Главная и придаточная)

― Назовите средства связи главного с придаточным.

(Союз и союзное слово)

― Чем отличается союз от союзного слова?

(Союз – не член предложения. Союзное слово – член предложения.)

― Каково место придаточного предложения по отношению к главному?

(В начале, в середине, в конце)

―Какие виды придаточных предложений вы знаете?

(Изъяснительные, определительные, обстоятельственные)

― Какие бывают виды придаточных обстоятельственных?

(Места, времени, причины, следствия, образа действия и степени, сравнения, цели, условия, уступки)

Учитель. Пришло время поработать с текстом.

Дорогие читатели! Хотите ли вы поговорить с писателем? Ну, скажем, с Пушкиным, Львом Толстым, Горьким? Встретиться с ними не так уже трудно. Я могу  дать вам их точный адрес. Он очень короткий: библиотека. Все самое важное и интересное, о чем могли бы рассказать вам эти писатели, вы найдете в их книгах.

В библиотеках, где книги стоят рядами на полках, всегда бывает очень тихо. Но если внимательно прислушаться, книги заговорят с вами. Они могут рассказать вам замечательную сказку, интересную повесть, от которой у вас будут гореть щеки и уши. С их страниц прозвучат чудесные стихи, которые вы запомните надолго, а может быть, и на всю жизнь.

Из книг вы узнаете, как живут народы разных стран, узнаете о великих открытиях науки и техники, о звездах и планетах, о растениях и животных.

Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, вам всегда понадобится умный и верный помощник – книга.

С ней вы облетите нашу необъятную страну и весь земной шар, побываете на далеких планетах, совершите путешествие из настоящего в прошлое и будущее, научитесь понимать и любить людей и  их созидательный труд.     (С. Я. Маршак)

Задание к тексту

― Какова главная мысль этого текста?

― Какова идея текста?

― Определите стиль, тип речи.

― Во втором абзаце найдите сложноподчиненные предложения, определите вид придаточных предложений.

V. Формирование новых знаний и умений уч-ся

1) Слово учителя.

2) Работа с учебником §21.

3) Упр. 108.

4) Упр. 110.

5) Работа в парах

(Звучит мелодия из фильма «Ирония судьбы или с легким паром».)

― Из какого фильма эта мелодия?

― Накануне какого праздника обычно показывают этот фильм?

Учитель. Приближается Новый Год. Обсудите с товарищем по парте, как он собирается отметить этот праздник. Поинтересуйтесь, есть ли в его семье какие-либо традиции встречи Нового Года. Расскажите о традициях своей семьи. Составьте диалог (6-7 реплик). Постарайтесь употребить  в нем СПП с придаточными образа и степени действия, сравнительными.

Учитель. Говорят, сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек. А какие языки знаете вы? Расскажите несколько строк на языках, которые вы изучаете.

VI. Подведение итогов

Методический приём  «Микрофон»

― Чему вы научились на уроке?

― Что нового узнали?

― Что вас удивило?

―Что понравилось?

Учитель. Изучать язык – большое удовольствие и большой труд. Так давайте же будем внимательными к тому,  как мы говорим и пишем, ибо русский язык этого заслуживает.

VII. Домашнее задание

1. Подготовьтесь к конкурсу «Лучший оратор». Составьте устное выступление (3-5 мин.) в публицистическом стиле по теме «Значение  языка в жизни человека».

2. Тезисы выступления запишите в тетрадь.

3. При подготовке к выступлению пользуйтесь памяткой «Как готовиться к публичному выступлению».

Опубликовал admin

Март 31st, 2013 at 3:52 пп

Опубликовано в рубрике Мои методические разработки

Тэги