Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Всі записи з тегом ‘Консультації’

Консультації зі світової літератури для занять з екстерном Білодєдовою Ориною Олександрівною на 2014-2015 навчальний рік

Консультація №1

Франц Кафка «Перевтілення»

Кафка – австрійський письменник-модерніст.

Своєрідність світобачення і його  художнього вираження в оповіданні «Перевтілення».

Грегор Замза і його родина.

Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості.

Звернути увагу на визначення понять:

авангардизм

модернізм

міфотворчість

експресіонізм

Висловити особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі:

Ким є Грегор Замза – людиною чи комахою?

Чому Кафка створив таке страхітливе оповідання?

Чи мав він рацію, так песимістично і безнадійно оцінювати світ?

То як бути з кількісним складом «комах» серед людей? Ми всі такі чи тільки окремі з нас?

Консультація №2

Джеймс Джойс «Джакомо Джойс»

Джойс – ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції.

Характерні риси поетики  модерністських творів письменника: «потік свідомості», елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтертекстуальність.

Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Самоіронічний присмак назви твору.

Ключова лексика і символіка тексту.

Джеймс як один із «батьків модернізму».

Звернути увагу на визначення понять:

потік свідомості

ремінісценція літературна

інтертекстуальність

Знайти  ключові слова твору і пояснити їх зв’зок із творчим задумом автора.

Консультація №3

Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита»

Булгаков – російський письменник.

«Майстер і Маргарита» як вершина  його творчості.

«Магічний реалізм» роману.

Часові шари в творі, художні засоби їхньої зв’язності.

Особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі».

Реальне та ірреальне в творі.

Булгаков і Україна.

Розглянути образи Майстра і Маргарити.

Образ Маргарити:

1)    її сімейне життя;

2)    ставлення до Майстра;

3)    віщий сон Маргарити;

4)    чому вона погоджується на пропозицію Азазелло?

5)    Витівки Маргарити-відьми;

6)    Маргарита на балу;

чому Маргарита попросила за Фріду, а не за Майстра?

Образ Майстра:

1)    образ Майстра,

2)    зустріч із Маргаритою

3)    причини цькування автора;

4)    причини того, що він відмовляється від роману і потрапляє до психіатричної лікарні.

Написати роздум-есе «Хто любить, мусить розділити долю того, кого він любить».

Консультація №4

Модернізм і основні течії європейської поезії.

Глибинні зрушення в поезії ХХ століття.

Творення нової поетичної метамови.

Модернізм і основні  течії європейської поезії ХХ століття.

Райнер Марія Рільке (1875-1926)

«Згаси мій зір…», «Осінній день», «Гетсиманський сад», «Орфей, Евридика, Гермес». «Ось дерево звелось»

Гійом Аполлінер(1880-1918)

«Лорелея», «Міст Мірабо», «Пісня нелюбого». «Зарізана голубка й водограй».

Федеріко Гарсіа Лорка (1898-1936)

«Про царівну Місяцівну», «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про чорну смерть», «Касида про сон під зорями».

Звернути увагу на визначення понять:

модернізм

авангардизм

Консультація №5

Бертольд Брехт «Життя Галілея»

Брехт як драматург-новатор.

«Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.

Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея».

Неоднозначність образу Галілея.

Інтелектуальний характер драми.

Основні відмінності епічного та драматичного театрів

Драматична форма театру Епічна форма театру
Дія Розповідь
Залучає глядача до сценічної дії і використовує його активність Робить глядача спостерігачем, але пробуджує його активність
Дає йому змогу виявити почуття Змушує глядача приймати рішення
Переживання Світогляд
Глядач співпереживає Глядач вивчає
Гіпноз Аргументація
Сприймання консервується Переходить у пізнання

Консультація №6

Альбер Камю. Екзистенціалізм. Роман «Чума».

Альбер Камю (1913-1960) – французький письменник, лауреат Нобелівської премії.

Його філософські та естетичні погляди.

Камю і екзистенціалізм.

Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі «Чума».

Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за свій вибір.

Композиція твору.

Звернути увагу на визначення поняття:

екзистенціалізм

роман-притча

хроніка

фатальність

абсурд

Матеріали для узагальнення і складання таблиці

Герої роману Їх ставлення до чуми Їхні дії під час чуми Результати цих дій Оцінювання автором цих дій з точки зору філософії екзистенціалізму

Консультація №7.

Е.М.Хемінгуей. Повість-притча «Старий і море».

Творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії.

Особливості його поетики і стилю.

«Старий і море» – повість-притча про людину.

«Життєподібний сюжет твору і філософсько-символічний зміст твору.

Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

Звернути увагу на визначення поняття:

повість-притча

Дібрати цитатний матеріал для характеристики  образу старого та образу моря.

Написати лист-роздум «Тихе море спокою навчило невгамовнеє  серце моє…» (Леся Українка).

Консультація №8

Габріель Гарсіа Маркес. Оповідання «Стариган із крилами».

Гарсіа Маркес-відомий  колумбійський письменник, лауреат Нобелівської  премії.

Органічне поєднання   буденного й фантастичного як характерна риса «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

Філософсько-символічний смисл сюжету.

Звернути увагу на визначення поняття:

магічний реалізм

Робота над дискусійними питаннями.

 1. То навіщо опинилася на землі ця дуже стара людина?
 2. А чи варто янголам відвідувати землю?
 3. Навіщо потрібні янголи, а також інші містичні істоти, та й чи потрібні вони взагалі?

Дати розгорнуту відповідь на запитання: «Як би я повела себе, зустрівшись з янголом?

Консультація №9

Милорад Павич «Дамаскин».

«Перший письменник третього тисячоліття» серб Павич.

Втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» ( в т.ч. на комп’ютері) як вияв   характерної для постмодерністської літературної гри з текстом і читачем, «відмови монопольного права автора на істину».

Інтенсивне використання фактів  візантійської поствізантійської культури  («віртуальний історизм»).

Звернути увагу на визначення поняття:

постмодернізм

Назвати та проілюструвати прикладами з тексту улюблені художні засоби письменника: розгорнуті (схожі на барокові) метафори, парадоксальні портрети та пейзажі, каталогізація, «плетення словес» тощо.

Навести приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:30 дп

Консультації з історії України

Консультація №1.

Україна в роки Другої світової війни (1939-1945).

Самостійно опрацювати такі питання:

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

Радянізація Західної України.

Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941-1942 років. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

Нацистський  «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації.

Рух опору та його течії.

Початок визволення України від нацистських загарбників (1943р.)

Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу.

Культура України в роки війни.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття: план «Барбаросса»

мобілізація

окупація

агресія

евакуація

концтабір

голокост

геноцид

колабораціонізм

рух Опору

Запам’ятайте основні дати та події:

23 серпня 1939р. ——–укладення пакту Молотова-Ріббентропа

1 вересня 1939р. ——–початок Другої світової війни

17 вересня 1939р. ——початок визвольного походу Червоної     Армії

22 червня 1939р. ——- — початок німецько-радянської війни  30 червня 1941р. ——— проголошення незалежної Української держави у Львові.

6 листопада 1943р.   ————- визволено Київ.

9 травня 1945р. —————— закінчення німецько-радянської війни

2вересня 1945р. ——————- закінчення Другої світової війни

Консультація №2.

Україна в перші повоєнні роки.

Самостійно опрацювати такі питання:

Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях.

Відбудовчі процеси в господарстві.

Голод 1946-1947рр.

Зміни в житті та побуті населення.

Відновлення політики радянізації в західних областях України.

Ліквідація УГКЦ.

Партизанські дії УПА.

Операція «Вісла».

Розвиток культури в повоєнні роки. «Ждановщина».

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

відбудова

грошова реформа

карткова система

«ждановщина»

«лисенківщина»

космополітизм

репресії

Запам’ятайте основні дати та події:

1946-1947рр.  —– голод в Україні

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Складіть перелік подій, що відбулися в період відбудови, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)    Порівняйте процес радянізації західноукраїнських земель у 1939 – 1941 та 1944 – 1951рр.

3)    Які, на вашу думку, джерела відбудови в УРСР?

4)    Порівняйте та визначте спільне та відмінне у відбудові УРСР та країн Європи.

5)    Висловите власну думку щодо результатів радянізації  на західно українських землях.

Консультація №3.

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства

(середина 1950-х – середина 1960-х рр.)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Україна на початку 1950-х років.

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953 – 1964 років.

Стан економіки України наприкінці1950-х – у першій половині 1960 років.

Науково-технічна революція та розвиток культури.

Здобутки науки.

Реформа освіти.

Посилення русифікації.

«Відлига» в українській літературі та мистецтві.

Шістдесятництво в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

десталінізація

«відлига»

реалібітація

ідеологізація

шістдесятники

НТР

самвидав

дисидентський рух

Запам’ятайте основні дати та події:

5 березня 1953р. – —–  смерть Й. Сталіна

лютий 1956р. — ——- ХХ з’їзд КПРС

1954р. ——————- початок освоєння цілинних земель

1961р.  ——————грошова реформа

Складіть таблицю «Реформи Хрущова у соціальній сфері»

Населення Реформи Результати
Місто
Село

Консультація №4.

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х років)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі.

Конституція УРСР1978 року. « Розвинутий соціалізм».

Спроби реформування економіки  в другій половині 1960-х років (реформи Косигіна).

Економічне становище УРСР у 1970-ті  на початку 1980-х  років.

Етносоціальні процеси та рівень життя населення.

Активізація опозиційного руху в другій половині 1960-х років – на початку 1970-х років.

Форми діяльності дисидентів.

Дисидентський рух у другій половині 1970-х – на початку 1980-х років.

Українська Гельсінська група.

Культура та духовне життя.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

реформи Косигіна

госпрозрахунок

депопуляція

номенклатура

Опрацюйте відповідний матеріал підручника і заповніть таблицю «Розвиток української літератури і мистецтва»

Галузь Здобутки, представники Основні проблеми
Література
Образотворче мистецтво
Музика
Кіно, телебачення
Театр

Запитання та завдання для узагальнення.

1)     Назвіть імена тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

2)     Порівняйте економічні реформи доби М.Хрущова та другої половини 1960 років.

Консультація №5

Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)

Самостійно опрацюйте такі питання:

Перебудова в Радянському Союзі й Україні.

Економічні реформи.

Стан економіки.

Рівень життя населення.

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.

Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

Формування передумов незалежності України.

Суверенізація УРСР.

Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України.

Розпад СРСР.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

прискорення

перебудова

гласність

антиалкогольна кампанія

Заповніть таблицю «Підсумки економічного, політичного і соціального розвитку країни на середину 1980-х років»,

Економічний розвиток Соціальний розвиток Політичний розвиток

Запитання та завдання для узагальнення:

1)    Схарактеризуйте шахтарський страйк 1989 року.

Схарактеризуйте економічні реформи періоду перебудови. Чому вони провалилися?

Консультація №6

Україна в умовах незалежності

Самостійно опрацюйте такі питання:

Державотворчі процеси в перші роки незалежності.

Україна в1994 – 1999 роках.

Політичні процеси в Україні в1999 – 2010 роках.

Економічне життя України за роки незалежності.

Демографічні зміни.

Соціальна диференціація суспільства.

Міжнаціональні відносини.

Масова еміграція.

Основні чинники  та особливості розвитку культури в Україні за роки незалежності.

Робота з поняттями та термінами:

державотворчий процес

дострокові вибори

парламентська більшість

політична криза

Найбільші політичні партії України на початку 1990-х років.

Назва Голова Політичне спрямування
Комуністична партія України П.Симоненко Ліва
Соціал-демократична партія України В. Медведчук Центристська
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» В. Драченко Центристська
Народно-демократична партія В.Пустовойтенко Центристська
Трудова партія України М. Сирота Центристська
Український Народний Рух Ю. Костенко Права
Соціалістична партія України О. Мороз Ліва
Партія зелених України В. Кононов Центристська
Реформи та порядок В. Пинзеник Центристська

Консультація №7

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Самостійно опрацюйте такі питання:

Чорнобильська катастрофа. Причини. Масштаби.

Герої-пожежники.

Ліквідація наслідків аварії.

Уроки Чорнобиля.

Робота з поняттями і термінами:

Чорнобильська катастрофа

радіація

саркофаг

Основні дати та події:

26 квітня 1986 р. – Чорнобильська катастрофа

15 грудня  2000р. – закриття Чорнобильської  АЕС

При висвітленні питання про ліквідацію наслідків аварії особливу увагу слід звернути на трагедію  людей, що були відселені від зони відчуження, і тих, хто, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, рятував територію від радіоактивного забруднення і будував об’єкт укриття.

Під час опрацювання останнього пункту слід зупинитися на проблемі: Чорнобильська катастрофа і світова громадськість.

Консультація №8

Екологічні проблеми ХХ століття.

Перевірте свої знання:

 1. Якими причинами була зумовлена надмірна експлуатація природних ресурсів України?
 2. Проаналізуйте, яких згубних впливів зазнала літосфера, гідросфера та атмосфера України.
 3. Охарактеризуйте природно-заповідну діяльність у  сучасній Україні.
 4. Виокремте екологічні проблеми, які постають перед Україною  на початку ХХ століття.
 1. Видатний англійський поет Дж. Байрон писав: «Людина позначає      землю руїнами». Чи актуальні його слова нині?
 2. Визначте і охарактеризуйте напрями сучасного міжнародного співробітництва України щодо вирішення екологічних питань наведіть приклади.

Консультація №9.

Основні принципи зовнішньої політики України.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародне визнання незалежності України.

Набуття без’ядерного статусу.

Правові засади зовнішньої політики.

Визнання основних пріоритетів.

Співробітництво України з провідними організаціями  та країнами світу.

Відносини з сусідніми країнами.

Україна й українська діаспора.

Організація Рік,від якого Україна бере участь у діяльності
Організація Об’єднаних Націй 1945
Всесвітній Поштовий Союз 1947
Всесвітній Союз Електрозв’язку 1947
Всесвітня організація здоров’я 1948-1949
Всесвітня метеорологічна організація 1951
ЮНЕСКО 1954
МАГАТЕ 1957
Всесвітня організація інтелектуальної власності 1970
ЮНІДО 1985
СНД 1991
ОБСЄ 1992
Чорноморська асоціація економічного співробітництва 1992
Світовий банк 1992
Міжнародна  організація цивільної авіації 1992
Міжнародна морська організація 1994
Рада Європи 1995
ГУАМ 1996

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:26 дп

Консультації з всесвітньої історії

Консультація №1.

Друга світова війна.

Опрацюйте такі питання:

Причини, характер, періодизація Другої Світової війни.

Характеристика воєнних дій на першому етапі війни 1939-1941рр.

Особливості окупаційного режиму та руху Опору на окупованих територіях.

Голокост.

Наступальні операції Червоної Армії в1943-1944рр.

Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.

Завершальний період війни в Європі та Азії.                                                     Відкриття Другого фронту у Європі.

Роль визначних військових державних та політичних діячів у перемозі над фашизмом та нацизмом.

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни.

Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.

Створення ООН.

Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

Зверніть увагу на такі поняття:

Друга світова війна

«блискавична війна»

колабораціоналізм

Голокост

Заповніть таблицю «Етапи визволення СРСР від фашистської окупації».

Дата битви Назва битви Учасники Результат

Дайте відповідь на запитання:

Як ви вважаєте, чи не було визволення від фашистів початком нової окупації держав Європи?

Консультація №2

США і Канада у1945р. – на початку ХХІ ст.

Опрацюйте такі питання:

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу.

США у 1945 – 1960 роках.

Посилення внутрішньополітичної реакції.

Масовий негритянський рух в 60-х роках ХХ століття.

США в 60-70 роки ХХ століття.

Внутрішня і зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р.Ніксона, Р. Рейгана. Б. Клінтона.

США у 80-90 роки ХХ століття.

« Нова економічна філософія» Б. Клінтона.

Перспективи розвитку українсько-американських  відносин.

Канада у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Проблема Квебеку.

Українсько-канадські відносини.

Зверніть увагу на такі поняття:

«залізна завіса»

план Маршалла

маккартизм

Заповніть таблицю « Основні тенденції внутрішньої та зовнішньої політики  Президента Б. Обами»

Внутрішня політика Зовнішня політика

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Охарактеризуйте економічний стан Канади у повоєнний час.
 2. Назвіть основні тенденції політичного розвитку держави у 80-90 роки ХХ століття.
 3. Що ви знаєте про Конгрес українців у Канаді?
 4. Які особливості соціального розвитку Канади ви помітили?

Консультація №3.

Країни Західної Європи.

Опрацюйте такі теми:

Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи.

План Маршалла.

Початок європейської економічної інтеграції.

Німеччина.

Велика Британія.

Франція.

Італія.

Зверніть увагу на такі поняття:

глобалізація

інтеграція

дирижизм

голлізм

«економічне диво»

Охарактеризуйте зовнішню політику Франції періоду президентства Шарля де Голля, заповніть таблицю.

Відносини з країнами Загальна характеристика  відносин
Країни Європи
СРСР
США
Країни Африки

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Назвіть країни, які брали участь у формуванні Бізонії. Схарактеризуйте

їхні політичні інтереси в справі   встановлення контролю над Німеччиною.

 1. Які чинники сприяли італійському « економічному диву» ?
 2. На прикладі Франції поясніть думку «Чим більше демократії, тим краще». Скільки на ваш погляд, має бути демократії?

Консультація №4.

СРСР. Нові незалежні держави.

Опрацюйте такі питання:

Наслідки Другої світової війни.

Відбудова економіки.

Завершення епохи Сталіна.

Хрущовська «Відлига».

Роки « Брежнєвського застою».

Суспільно-політичне життя країни.

Дисидентський рух.

Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985-1991 роки).

Зверніть увагу на такі поняття:

застой

дисидентство

«перебудова»

плюралізм

«прискорення»

«гласність»

путч

Заповніть таблицю «Основні тенденції розвитку СРСР у період 1964-1982 роки».

Соціальні тенденції Економічні тенденції Тенденції розвитку політичних питань

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Чому час перебування при владі Леоніда Ілліча називають періодом « брежнєвського застою»?
 2. Охарактеризуйте розвиток суспільно-політичних відносин за часів брежнєвської епохи?
 3. Чому в цей час загострюються міжнародні відносини СРСР і держава бере участь у ряді конфліктів?

Консультація №5.

Країни Азії та Африки.

Опрацюйте такі питання:

Розпад світової колоніальної системи.

Нові індустріальні держави.

Японія в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Індія в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.

Зверніть увагу на такі поняття:

«великий стрибок»

« культурна революція»

японське «економічне диво»

деколонізація

модернізація

під час самостійної роботи заповніть таблицю «Економічний і соціальний розвиток Індії та Пакистану».

Критерії характеристики Індія Пакистан
Економічний розвиток
Соціальний розвиток
Культурний розвиток

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Назвіть основні напрямки розвитку Індії та Пакистану у 50-70 роки  ХХ століття.
 2. Схарактеризуйте міжнародні відносини Індії з іншими країнами світу.
 3. Що таке колоніальна система? Коли почався розпад світової колоніальної системи

Завдання:

Уявіть себе українським економістом. Який досвід виходу з кризової ситуації японців ви б використали зараз в Україні?

Консультація №6.

Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародні відносини в 1945 – 1970 роках.

Період міжнародної розрядки 70-х років ХХ століття.

Загострення міжнародних відносин в першій половині 80-х років ХХ століття

Міжнародні відносини на сучасному етапі.

Зверніть увагу на такі поняття:

«холодна війна»

міжнародна розрядка

сучасні проблеми людства

Узагальнення та систематизація знань:

 1. Що означає термін дух Женеви?
 2. Поясніть причини переходу  від конфронтації до співробітництва у міжнародних відносинах.
 3. Коли це відбулося? За яких обставин?
 4. Яким є внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі?
 5. У чому полягає суть нового політичного мислення?

Консультація №7.

Розвиток культури (1945 – початок  ХХІ століття).

Опрацюйте такі питання:

Основні напрямки НТР у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Наукові відкриття.

Поява нових галузей науки, технологій, інтеграція науки і виробництва.

Зверніть увагу на основні поняття:

НТР

інформаційне суспільство

постіндустріальне суспільство

Порівняйте ознаки індустріального і постіндустріального суспільства, заповнивши таблицю:

Основні складові Індустріальне суспільство Постіндустріальне  суспільство
Основа суспільного добробуту
Масовий клас
Принцип управління
Технічний базис
Форма власності
Політичний режим

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Дайте загальну характеристику НТР та її наслідкам для світового суспільства.
 2. Які досягнення кінця ХХ – початку ХХІ століття ви вважаєте найбільш важливими для людства? Свою думку обґрунтуйте.
 3. Чи можливе успішне побудування постіндустріального суспільства?

Консультація №8.

Розвиток літератури та мистецтва.

Опрацюйте такі питання:

Основні течії в літературі та мистецтві в повоєнні роки.

Основні течії в образотворчому мистецтві.

Музика.

Театр.

Кіно.

Архітектура.

Розвиток  фізичної культури і спорту.

Зверніть увагу на такі поняття:

соціалістичний реалізм

неореалізм

поп-арт

функціоналізм

Заповніть таблицю «Розвиток літератури в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття»

Країна Стиль у літературі Характерні ознаки стилю Представники, назва творів

Завдання:

Порівняйте творчість письменників демократичних і тоталітарних країн у повоєнний час: у яких мистецьких напрямах вони працювали, які теми висвітлювали у своїх творах, які ідеї сповідували.

Консультація №9

Світ на початку ХХІ століття.

Опрацюйте такі питання:

Світ на початку ХХІ століття.

Глобальні проблеми.

Глобалізація та зростання соціальної нерівності.

Міжнародні організації.

Структура органів управління.

Країни-учасниці, асоційовані члени та постійні представництва  при штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Зверніть увагу на такі поняття:

глобальні процеси та проблеми

екологічна криза

демографічна криза

МВФ

ЮНЕСКО

Складіть таблицю «Глобальні проблеми сучасності».

Узагальнення й систематизація знань:

 1. Назвіть основні глобальні проблеми людства.
 2. Дайте  характеристику екологічній проблемі.
 3. Чому виникли проблеми енергоресурсів?

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:20 дп