Шотова Наталья. Опыт учителя

Блог учителя зарубежной литературы Валерьяновской ОШ I-III ст.

Паспорт методичного проекту

Комментировать

Автор методичного проекту:
Прізвище, ім’я та по-батькові       Шотова Наталя Павлівна
Назва навчального закладу       Валер’янівська ЗОШ I-IIIст.
Місто, село  с. Валер’янівка Волноваський район   Донецької області

Опис проекту

Назва проекту: Розвиток творчих здібностей учнів 10-11кл. в процесі      вивчення  суспільних дисциплін
Основні питання : Яким є потенціал суспільних дисциплін щодо розвитку творчих здібностей учнів?
Ключове питання: Яке значення має система урочної та самоосвітньої діяльності під керівництвом вчителя задля розкриття творчого потенціалу учня?
Тематичні питання: Яким є значення діагностики та корекції рівня  навчальних досягнень для розвитку творчої особистості?
За якими критеріями має розроблятися індивідуальний освітній маршрут?
Яким є значення творчих конкурсів та олімпіад задля самореалізації особистості?

Актуальність теми

Сучасний оновлений зміст історичної  освіти характеризується включенням нових фактів, вивченням різних версій інтерпретацій подій і явищ, що потребує від учнів уміння аналізувати інформацію, критично мислити, вибирати поміж різними тлумаченнями минулого кілька точок зору і давати їм оцінку, бачити та формулювати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення, генерувати ідеї, робити аргументовані  висновки. А для цього потрібен певний рівень творчого мислення.
Оскільки шкільні роки – це роки становлення особистості, то одне із основних завдань вчителя суспільних дисциплін і полягає в тому, щоб виявити стрижневі якості учня і, враховуючи вікові особливості, створити умови для максимальної реалізації його творчих здібностей.
Тип проекту: педагогічний
Стислий опис:
Проект розрахований на вдосконалення  системи роботи з учнями щодо формування їх творчих здібностей та сприяння вивищенню результативності історичної та правової освіти та участі у творчих конкурсах.
Нормативна база проекту
*Державний стандарт базової і повної середньої освіти
*Наказ МОНУ № 371 „Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”
*Програма курсу «Історія України. 10-11 класи» (авт. Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. )
*Програма курсу «Всесвітня історія. 10-11 класи (авт. кол. під керівництвом Ладиченко Т.В.)
Мета проекту:
Вдосконалити систему роботи з розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення історії, яка сприятиме вихованню громадянських якостей, формуванню життєвих компетентностей учнів та становленню особистості.
Завдання
*1. Проаналізувати  загальні теоретико-методичні підходи до розвитку творчих здібностей учнів у навчанні історії;
*2. вивчити стан проблеми у шкільній практиці та визначити критерії і рівні розвитку творчих здібностей учнів 10-11 класів у вивченні курсу історії;
*3. розробити власні методичні рекомендації та інструментарій щодо розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання історії;
*4. Відслідкувати результативність розробленої системи.
Учасники проекту:
Учитель історії Шотова Н.П.
Учні 10-11 класів.
Приблизний час, необхідний для реалізації навчального Проекту:
Вересень 2010 р.- травень 2012 р.
Базовий матеріал:
Індивідуальні програми самоосвіти школярів, система творчих завдань та відповіді на них.
Обладнання:
Література з проблеми, комп’ютер, індивідуальний кейс, індивідуальний освітній маршрут.
Друковані матеріали:
// Обдарована дитина. – 2008. – № 9. – С. 19 – 21.
1. Бабенко В.Л. Розвиток творчого потенціалу школярів / Бабенко В.Л. // Обдарована дитина. – 2008. – № 9. с.19-21.
2. Бабенко Л.В. Розвиток творчого потенціалу школярів! / Бабенко Л.В.
3. Ваганова Н.А. Гуманістичні принципи розвитку творчої особистості дитини / Ваганова Н.А. // Обдарована дитина. – 2008 .   – № 6. С. 7- 8.
4. Доротюк Б. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини  // Обдарована  дитина. – 2000. – № 1.
5. Загребельна О.О. Дослідження проявів інтелектуальної та творчої обдарованості: теоретичний аналіз / Загребельна О.О. // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 63 – 67.
6. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання, 2011, № 1-7.
7. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. – 1989. – № 9.
8. Мізерна О.О.  Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учнів / Зубик С.П. // Обдарована дитина. – 2009. – № 4. С. – 50 – 58.
9. Непран Л.М., Ольхіна Н.І., Ольхін А.Б. Історичні олімпіади: від шкільної до Всеукраїнської. 8-9 класи — Донецьк: Каштан, 2010. — 328 с.
10. Пометун О. Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Ґенеза, 2005. – 318с.
11. Пшеничка П. Розвиток творчих здібностей учнів // Шлях освіти. – 1999. – № 1.
12. Філіпенко Т. Правознавство : 10 клас: плани-конспекти уроків (в двох книгах: І семестр, ІІ семестр  / Тетяна Філіпенко. – К: Шкільний світ, 2010 (Бібліотека «Шкільного світу»).
13. Харцій О.М. Формування творчого компоненту особистості у школярів / Харцій О.М. // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. С. 41 – 44.
Ресурси Інтернету:
www. мon. gov. ua.
www. оsvita. оrg. ru.
www. uk. wikipedia. org.
Ключові слова:
Творчість, здібності,  самоосвітній маршрут , творчі конкурси, олімпіади.

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 3:56 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка

Творчі завдання з новітньої історії України (11клас)

Комментировать

Тема №1. Україна  під Другої світової війни (1939 – 1945 )

1. На уроці історії вам доручили організувати дискусію „ Чи була для українців війна 1941 – 1945 років Великою Вітчизняною?”
2. Складіть політичний портрет Й. Сталіна. Дайте оцінку його діяльності під час Другої світової війни.
3. Дайте розгорнуту відповідь на питання „ Чи можна бійців дивізії „Галичина” називати зрадниками7
4. Напишіть твір-роздум „ Чи можна боротьбу УПА проти сталінського режиму вважати громадянською війною?”
5. Напишіть есе „ Герої земляки на фронтах Великої Вітчизняної війни”.

Тема №2. Повоєнна відбудова і розвиток України (1945 –  початок 1953 року)

1. Проведіть віртуальну екскурсію у східних районах України – на  Донбасі, Подніпров’ї, у деяких великих містах півдня, де ще з довоєнних часів існували великі індустріальні комплекси. Розкажіть про відновлення народного господарства у повоєнні часи.
2. Складіть політичний портрет Р. Шухевича.
3. Складіть політичний портрет Й. Сліпого.
4. Уявіть себе в образі селянина, котрий пережив голод 1946 – 1947 років. Від його імені розкажіть про життя селян у цей час.
5. Напишіть есе „ Особливості „ждановщини” в Україні”.
Напишіть листа поету В. Сосюрі. Висловіть своє ставлення до його вірша „ Любіть Україну”.

Тема №3. Україна в період десталінізації ( 1953 – 1964 рр.)

1. Складіть політичний портрет М Хрущова. Дайте власну оцінку його діяльності.
2. Уявіть себе кореспондентом газети „Правда”. Візьміть інтерв’ю у М. Хрущова  після його виступу з доповіддю „Про культ особи та його подолання” на XX з’їзді КПРС.
3. Дайте розгорнуту відповідь на запитання „ Що зумовило появу дисидентського руху?”
4. Уявіть себе представником дисидентського руху. Напишіть листівку-звернення до народу, в якій висловіть своє ставлення до існуючого ладу. Листівку закінчіть словами „Прочитай і непомітно підкинь іншому”.
5. М. Хрущову належить вислів: „ У питаннях культури я – сталініст”. Напишіть практичні підтвердження позиції М. Хрущова.
6. Напишіть рецензію до праці І. Дзюби „ Інтернаціоналізм чи русифікація?”
7. Складіть план доповіді „ Стратегічні прорахунки радянського керівництва в економіці”.

Тема №4. Україна у період загострення кризи радянської системи ( середина 60  -  початок 80 років).

1. Складіть політичний портрет  П. Шелеста.
2. Складіть політичний портрет В. Щербицького.
3. Напишіть твір-роздум „ Хто переміг к боротьбі: влада чи дисиденти?”
4. Уявіть, що вам треба написати реферат „ Видатні діячі дисидентського руху в Україні”. Про кого б ви  написали і чому? Свою відповідь аргументуйте.
5. Напишіть есе „ Наш край у 1970 – 1980 роки”.
6. Напишіть твір-роздум ” Чи існував культ особи Л. І. Брежнєва?”

Тема № 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежної України

1. Складіть тези за темою „Виникнення нових політичних партій”.
2. Дайте власну експертну оцінку закону „Про мови”.
3. Зробіть репортаж з місця події „ Вибух на Чорнобильській АЕС”.
4. Напишіть есе „Перебудова в Україні”.
5. Напишіть фрагмент документального фільму „Антиалкогольна кампанія та її вплив на економіку УРСР”.
6. Уявіть себе кореспондентом обласної газети „Донбас”. Візьміть інтерв’ю у шахтаря  з шахти  „ Ясинуватська – Глибока” , де 15 липня 1989 року розпочався страйк.

Тема №6. Україна в умовах незалежності

1. Уявіть себе кореспондентом газети „ Українське слово”. Візьміть інтерв’ю у першого Президента України Л.М. Кравчука.
2. Назвіть п’ятірку політичних діячів незалежної України, котрі, на ваш погляд, зробили найбільший внесок у досягнення  в 1991 році самостійності України. Як би ви могли їх охарактеризувати?
3. Напишіть есе „ Україна – поступ у XXI століття”.
4. Напишіть твір- роздум „ Що я думаю про тіньову економіку?
5. Складіть тези докладу за темою „ Демографічні та етнічні процеси в незалежній Україні”.
6. Схарактеризуйте перспективи російсько – українських відносин. Відповідь надайте у вигляді тез.
7. Складіть політичний портрет О. Мороза. У толерантній формі  сформулюйте власне ставлення до цього політичного діяча.
8. Складіть план роботи учнівської конференції „ Проблема повернення кримських татар”.

Зразки відповідей

Есе „ Як я оцінюю діяльність Нестора Махна”

Я ще не доросла людина, а молодий хлопець. Та вже добре зрозумів, що людину цінують не за словами, які вона промовляє, а за ділами, які залишає після себе.
У Нестора Махна діло було одне: захищати інтереси селян. За часів громадянської війни кожен режим розпочинав свою діяльність з того, що забирав у них харчі, коней, сіно. Тому сільські жителі ненавиділи будь-яку владу. І тільки Махно вперто відстоював їхні інтереси: віддавав їм землю, намагався побудувати їхнє життя на принципах самореалізації. Через це його називали „захисник народу”, „наш батько”, „розумний і кмітливий”, „справедливий”. Такі епітети для Махна – то найвища оцінка його діяльності.
… Я ще не доросла людина, а молодий хлопець. До цього додам – сільський хлопець. Мабуть через це мені здається зрозумілою така неординарна постать як Нестор Махно, якого за радянських часів називали „бандюга-неврастеник”, „страшний монстр”, „прибічник контрреволюції та білого руху”. У мене ж він викликає інші асоціації, асоціації захисника селянських мас.
Якби мені доручили провести урок з історії у краєзнавчому музеї за темою „Наш край у 1917-1920 рр.”, я б розглянула на ньому такі питання.
I. Наш край в історії України 20-х рр. XX століття.
II. Соціально-економічні обриси краю.
III. Політична панорама.
IV. Культурне і духовне життя.
V. Життя і діяльність видатних представників нашого краю в 20-ті рр. XX ст.
VI. Українізація в нашому краї у 20-ті роки.

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 3:52 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка

Творчі завдання з новітньої історії (10 клас)

Комментировать

Тема №1. Україна в Першій світовій війні

1. Уявіть, що вам  доручили зробити доповідь на науково-практичній конференції „Політичні погляди та діяльність лідерів легіону УСС     М. Галущицького та Д. Вітовського”. Про що б ви розповіли? На чому б акцентували увагу слухачів?
2. Напишіть офіційну статтю про Галицьку битву до російської газети.
3. Напишіть офіційну статтю про Галицьку битву до австрійської газети.
4. Уявіть себе одним із російських генералів. Розкажіть від його імені про Галицький прорив. Свою розповідь розпочніть зі слів: ”Весна 1915 року назавжди залишиться в моїй пам’яті як велика трагедія російської армії. Ми почали відступати з Галичини…”
5. Напишіть репортаж з місця події . Розкажіть про битву за гору Маківка.
6. Напишіть план сценарію документального фільму „ Воєнні дії на території України в 1915-1917 роках”.

Тема №2. Українська революція

1. Від 1 особи розкажіть про життя та діяльність голови УЦР     М.Грушевського.
2. Складіть історичний портрет голови Генерального Секретаріату     В.Винниченка.
3. 19 березня 1917 року в Києві відбулася  грандіозна  національна демонстрація. Напишіть до тогочасної київської газети статтю про ці події. Дайте власну оцінку цим подіям.
4. Підготуйте статтю до тогочасної української газети про I Всеукраїнський  військовий з’їзд. Визначте його історичне значення.
5. Візьміть інтерв’ю у відомого революціонера Ф. Сергєєва.
6. Уявіть себе учасником  делегації , яку 16 травня 1917 року УЦР відрядила до Петрограда  на чолі з Винниченком. Напишіть звіт про цю подію.
7. Напишіть твір-роздум „ III універсал – етап державотворення чи розрив відносин з Росією?”

Тема №3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

1. Спрогнозуйте розвиток подій за умов, коли гетьманський переворот не був би здійсненний.
2. Складіть історичний портрет П. Скоропадського.
3. Уявіть себе в образі С. Петлюри. Від  його імені напишіть автобіографію.
4. Вам доручили написати до журналу статтю „ Політичні погляди та діяльність лідерів повстанських загонів М. Григор’єва та Н. Махна”. Складіть план цієї статті.
5. Напишіть твір-роздум „ Україна в 1919 році: другий прихід більшовиків”.
6. Від імені Н. Махна складіть листівку „ Правда про махновщину”, яка б відображала його погляди.
7. Напишіть невеличке есе на тему „ Крах Денікінщини”.
8. Складіть відозву до українського народу від імені денікінського уряду.
9. Напишіть твір-роздум „ 1920 рік: третє відновлення радянської влади в Україні”.
10. Складіть історичний портрет М. Фрунзе.
11. Складіть історичний портрет П.Врангеля.
12. Напишіть есе на тему „ Як я оцінюю діяльність Н. Махна”
13. Напишіть твір-роздум „ Кримський експеримент П. Врангеля”.
14. Напишіть сценарій телепередачі „ Вплив громадянської війни на соціальне і економічне життя нашого краю.”
15. Уявіть собі, що вам доручили провести урок з історії у краєзнавчому музеї за темою „ Наш край у 1917-1920 рр.” Складіть перелік питань, які ви обов’язково розглянули б на уроці.

Тема №4. Радянська модернізація України (1929-1939 рр.)

1. Уявіть, що вам доручили провести урок-диспут: „НЕП: довготривала політика чи маневр більшовиків?” На які питання ви б звернули увагу своїх однокласників?
2. Підготуйте тези виступу для участі в науково-практичній конференції: „ Уроки НЕПу для сучасної України”.
3.  Уявіть, що ви зустрілись з М. Грушевським у Москві  в 1932 році. Про що ви б з ним поговорили? Складіть цей діалог.
4. Підготуйте план свого виступу на конференції „ Причини і наслідки встановлення режиму особистої влади  Й. Сталіна”.
5. Дайте розгорнуту відповідь на питання: „Якими б могли бути СРСР і УРСР перед початком Другої світової війни в разі збереження НЕПу?”

Тема №5. Західноукраїнські землі в 1920-1939рр.

1. Складіть історичний портрет Д. Донцова.
2. Складіть історичний портрет Є. Коновальця.
3. Уявіть, що ви – учасник зустрічі 1937 році українців, які живуть у СРСР (УРСР) і в Польщі. Розкажіть їм про життя сучасної незалежної  Україні.
4. Підготуйте тези виступу на конференції „ Східна Галичина у складі Польщї  в 20-30 роки: історія і сучасність.”

Опубликовал admin

Ноябрь 17th, 2011 at 3:49 пп

Опубликовано в рубрике Курсовая переподготовка